LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 9 STRAIPSNIO, 1, 2, 3, 4 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (2018-12-11 Nr. XIII-1712)

 

XIII-1712.pdf
Adobe Acrobat Document 293.1 KB

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198)
Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30

 

 

AR_2019-01-01.pdf
Adobe Acrobat Document 673.1 KB

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-579 "DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2017-05-02) /įsakymas ir tvarkos aprašas/

VGK_ĮSAKYMAS_TVARKOS_APRAŠAS.pdf
Adobe Acrobat Document 205.0 KB

DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS ASMENIUI IKI 21 METŲ TEIKIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOS PAGALBOS TEIKĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2017-08-30) /įsakymas ir tvarkos aprašas/

ĮSAKYMAS.Dėl_specialiosios_pedagoginės_p
Adobe Acrobat Document 277.2 KB
Tvarkos_aprašas.pdf
Adobe Acrobat Document 269.9 KB

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

2011-10-06-V-1795(1).doc
Microsoft Word Document 126.5 KB
2011-10-06-V-1795(2).doc
Microsoft Word Document 58.5 KB

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

2011-09-30-V-1775(1).doc
Microsoft Word Document 121.5 KB
2011-09-30-V-1775(2).doc
Microsoft Word Document 64.5 KB
2011-09-30-V-1775(3).doc
Microsoft Word Document 41.5 KB
2011-09-30-V-1775(4).doc
Microsoft Word Document 40.0 KB
2011-09-30-V-1775(5).doc
Microsoft Word Document 40.0 KB
2011-09-30-V-1775(6).doc
Microsoft Word Document 29.5 KB
2011-09-30-V-1775(7).doc
Microsoft Word Document 51.5 KB
2011-09-30-V-1775(8).doc
Microsoft Word Document 31.5 KB
2011-09-30-V-1775(9).doc
Microsoft Word Document 50.0 KB
2011-09-30-V-1775(10).doc
Microsoft Word Document 35.0 KB

DĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011-07-13-V-1229(1).doc
Microsoft Word Document 127.0 KB
2011-07-13-V-1229(2).doc
Microsoft Word Document 58.0 KB

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

2011-07-13-V-1228(1).doc
Microsoft Word Document 130.0 KB
2011-07-13-V-1228(2).doc
Microsoft Word Document 55.0 KB

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠas

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404013&p_query=&p_tr2=

LOGOPEDŲ, DIRBANČIŲ MOKYKLOSE,  PAREIGINIAI NUOSTATAI

dok273804.DOC.doc
Microsoft Word Document 37.0 KB

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=DE5ABEEF-4238-4DFC-8EFC-66853439B63F